Chia sẻ lên:
Găng tay cách điện trung thế 22KvTay Cao Su Cách Điện Trung Thế 22Kv

Găng tay cách điện trung thế 22KvTay Cao Su Cách Điện Trung Thế 22Kv

Nơi sản xuất:
Nhà sản xuất: Việt Nam
Giấy chứng nhận:
Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN

Mô tả chi tiết

 Mô tả sản phẩm: 

Găng tay cách điện trung thế 22Kv

- Găng tay cách điện
- Seri GD580
- TCVN 5586-1991 
- Chỉ tiêu bền điện theo TCVN 5586-1991 
- Chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 5586-1991 
- Xuất xứ: Việt nam

 

Chi tiết sản phẩm

Găng tay cách điện trung thế 22Kv

- Găng tay cách điện
- Seri GD580
- TCVN 5586-1991 
- Chỉ tiêu bền điện theo TCVN 5586-1991 
- Chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 5586-1991 
- Xuất xứ: Việt nam
STT Mã sản phẩm Điện áp kiểm tra (A-C) Dòng điện rò 
1 GD580/HA 3,5 KV < 3,5 mA 
2 GD580/10 10 KV < 7 mA 
3 GD580/15 15 KV < 7 mA 
4 GD580/22 22 KV < 7 mA 
5 GD580/24 24 < 7 mA 
STT Chỉ tiêu cơ lý Số liệu 
1 Độ bền kéo đứt > 150 kG/cm2 
2 Độ dãn dài kéo đứt > 700 % 

3 Độ dãn dư khi kéo dài 500% < 10% 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Găng tay cách điện trung thế 22KvTay Cao Su Cách Điện Trung Thế 22Kv
Găng tay cách điện trung thế 22KvTay Cao...
Găng tay cách điện Novax Class2
Găng tay cách điện Novax Class2
ăng tay cách điện Novax Class0
ăng tay cách điện Novax Class0
ăng tay cách điện Sofamel SG 26,5KV
ăng tay cách điện Sofamel SG 26,5KV
ăng tay cách điện 26,5kv Yotsugi
ăng tay cách điện 26,5kv Yotsugi
ăng tay cách điện hạ áp Yotsugi
ăng tay cách điện hạ áp Yotsugi
Găng tay cao su cách điện 24 KV
Găng tay cao su cách điện 24 KV
GĂNG CAO SU CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP VICADI, 15KV
GĂNG CAO SU CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP VICADI, 15KV
GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN 20KVA
GĂNG TAY CÁCH ĐIỆN 20KVA
Găng tay cách điện hạ áp 1kv
Găng tay cách điện hạ áp 1kv
GĂNG CAO SU CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP VICADI, 22KV
GĂNG CAO SU CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP VICADI, 22KV
GĂNG TAY CAO SU ELECTROSOFT CLASS 2
GĂNG TAY CAO SU ELECTROSOFT CLASS 2
GĂNG TAY CAO SU ELECTROVOLT CLASS 3
GĂNG TAY CAO SU ELECTROVOLT CLASS 3
GĂNG TAY CAO SU FLEX & GRIP CLASS 4
GĂNG TAY CAO SU FLEX & GRIP CLASS 4